Lokalni procesor fiskalnih računa

L-PFR je obavezan zakonski element u procesu el. fiskalizacije u Rep. Srpskoj. Naše tehničko rešenje dostupno na obe platforme (windows i android). Svim korisnicima ESIR-a nudimo potencijalnu saradnju. Pozovite 051 981 294

Android Windows

L-PFR funkcije POZOVITE

Pri razvoju novih usluga, vodili smo se činjenicom da svaka kompanija, u zavisnoti od obima posla i delatnosti koju obavlja, ima specifične potrebe, zbog čega smo kreirali programsko rešenje po meri svakog biznisa.

Komunikacija

Kompatibilan je sa ESIR rešenjima koja su akreditovana od strane Poreske uprave

Potpisivanje računa

Prosleđuje zahtev ka BE - bezbednosnom elementu izdatom od strane Poreske uprave

Offline rad

Generisane fiskalne račune čuva u svojoj bazi i prenosi Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave

Instalacija

Moguća na bilo kojem windwos ili android uređaju. Jednostavan za rad

Tipovi računa

Izdavanje raznih tipova računa sa različitim odabirom plaćanja

Zakonska Obaveza

Predstavlja neophodnu komponentu novog modela fiskalizacije

L-PFR karakteristike POZOVITE

Svaki ESIR i/ili L-PFR mora da prođe kroz proces odobravanja koji sprovodi Poreska uprava.

 • Komunicira sa elektronskim sistemom - softverom za izdavanje računa (ESIR).
 • Bezbjednosnim elementom (BE) i sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF).
 • Vrši obračun iznosa PDV-a na osnovu stavki fiskalnog računa.
 • Zadužen je za generisanje izgleda štampe fiskalnog računa.

Obveznik fiskalizacije mora da koristi samo onaj model ESIR-a i L-PFR-a koji je Poreska uprava odobrila.

Šta su prednosti upotrebe LPFR

L-PFR omogućava korišćenje efikasnih rešenja, koja kao takva u potpunosti zadovoljavaju obavezu poreskih obveznika po pitanju novog modela fiskalizacije.

Svi korisnici LPFR windows ili android imaće mogućnost tehničke podrške 24/7/365 u vidu monitoringa od strane tehničkog tima IT Creator-a. Tehnički tim će u svakom momentu imati informacije o stanju svakog pojedinačnog LPFR-a, i samim tim uvid u bilo koji vid tehničkog problema sa kojima se korisnici susreću

Za rad softverskog LPFR rešenja za windows platofrmu neophodan je čitač kartica dok za android uređaje koji su namenjeni radu LPFR-a nije neophodan dodatni uređaj. LPFR je moguće instalirati i koristiti na postojećem androidu sa SAM modulom, koji se pored toga koristi i u druge poslovne svrhe kao što su korišćenje raznih poslovnih softvera, ESIR-a i slično.

LPFR windows kompatibilnost

Predstavlja vrstu HTTP servisa baziranog na JSON-u i može se instalirati na na bilo kojem desktop ili laptop uređaju sa windows operativnim sistemom. LPFR windows omogućava izdavanje fiskalnih računa u trenucima kada internet konekcija nije prisutna.

 • Kompatibilan je sa ESIR rešenjima koja su akreditovana od strane Poreske uprave.
 • Predstavlja neophodno komponentu novog modela fiskalizacije.
 • Prosleđuje podatke o generisanom fiskalnom računu elektronskom sistemu – softveru za izdavanje računa.

Preuzima sve podateke od Poreske Uprave i generiše izgled izdatog računa. LPFR je kompatibilan sa svim ESIR rešenjima koja su akreditovana od strane Poreske uprave.

EFU u svakom trenutku moraju biti povezani internetom sa Poreskom upravom.
Za više informacija 051 981 294

L-PFR distribucija 051 981 294 POZOVITE

Lokalni procesor fiskalnihi računa za windows i android platformu u potpunosti razvijen od strane firme IT Creator.

Svim zainteresovani privrednicima, koji žele da ostvarimo poslovnu saradnju i prilici smo da ponudimo stabilno LPFR rješenje ya obje popularne platofrme, ESIR, uređaje za elektronsku fiskalizaciju i još mnogo toga.

 • L-PFR rješenje jednako dobro funkcioniše i radi kako na adnroid plafotfromi tako i na Windowsu okruženju.
 • IT Creator svim budućim Trgovcima, poslovnim saradicima, distributerima, prodavcima obezbeđuje tehničku podršku 24/7/365.
 • Komercijalni uslovi u potpunosti izjednačeni na tržištu.

Najčešća pitanja

Elektronska fiskalizacije je novina sa kojom se svi privredni subjekti na teritoriji Republike Srpske susreću i mi smo u pripremi softverskog rešenje koje ce biti spremno za pouzdan i jednostavan rad u okviru elekrtonske fiskalizacije. Ya bilo koja dodatna pitanja poyovite 051 981 294

 • Šta je EFU?

  EFU - Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rješenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbjednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.

 • PFR - Procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmjenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbjednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosljeđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

 • ESIR - Elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun;

 • BE - Bezbjednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se spriječilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.

 • SUF - sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje.

Kontakt

Za bilo koja pitanja ne ustrčavajte se da nas kontaktirate. Pozovite nas da nađemo najbolji poslovni model. Ako želite da budete u toku sa najnovijim informacijama stojimo na raspolaganju.

Adresa

Sime Šolaje,
78000 Banja Luka

Pozovite

051 981 294 kancelarija
051 981 295 teh. podrška

Pošaljite Email

office@it-creator.ba

Radno vrijeme

Pon - Pet: 8AM to 5PM
Vikend: tehnička podrška

Slanje...
Vaša poruka je poslata. Hvala!